Barn i bøker

Kva kan bøker handle om?

På biblioteket kan du låne bøker gratis. Mange skolar har også skolebibliotek. Gå på biblioteket og lån bøker du har lyst til å lese!


Nettoppgåvene til dette kapitlet handlar blant anna om Ivan og Tove, forutan grisar og mus.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.10.2007

© Cappelen Damm AS