Forstår du kva eg seier?

I dette kapitlet lærer du om

  • å lytte til og forstå ulike norske talemål
  • om særtrekk ved nokre norske dialektar
  • om skarre-r og tungespiss-r
  • kva vi kallar dei ulike landsdelane i Noreg

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.03.2008

© Cappelen Damm AS