Verda er så stor, så stor

I dette kapitlet lærer du om

  • å lage forteljingar ved å bruke ord, lyd og bilete
  • å uttrykkje tankar om språk, personar og handlingar i tekster frå ulike tider og kulturar
  • at barn har forskjellige erfaringar og kunnskapar i forskjellige delar av verda
  • å uttrykkje eigne meningar
  • at alle treng venner, og at vi må ta vare på vennskap

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.03.2008

© Cappelen Damm AS