Heilt fantastisk!

I dette kapitlet lærer du om

  • kva som kjenneteiknar fantastisk litteratur
  • å uttrykkje tankar og opplevingar om litteratur
  • å lage fantastiske forteljingar
  • å samtale om fantasi og forteljingar

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.03.2008

© Cappelen Damm AS