Kom og kjøp!

I dette kapitlet lærer du om

  • verkemiddel i reklame
  • å vurdere og samanlikne eigne og andre sine tekstar
  • å bruke språket til å uttrykkje eigne meningar
  • å beskrive språk og språkbruk

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.03.2008

© Cappelen Damm AS