Eventyrlandet

En dronningEn dronning

I dette kapitlet har du lært om

  • å skrive forteljing
  • å samanlikne eventyr frå forskjellige land
  • kva kunsteventyr og fablar er

Her finn du oppgåver knytte til kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.08.2007

© Cappelen Damm AS