Substantiv

Vi sorterer ord i forskjellige ordklassar. Substantiv er namn på noko eller nokon.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.12.2006

© Cappelen Damm AS