Skiljeteikn

Ei setning begynner alltid med stor bokstav.

Når du er ferdig med setninga, set du punktum.

Punktum viser at vi tek ein pause.

Ordet utropsteikn er sett saman av tre ord. Ut - rops - teikn. Utropsteiknet fortel at orda blir ropte ut!

Når ei setning begynner med  kva, kven, kvar, kor, kvifor, korleis, kva for ein, bruker vi spørjeteikn etter setninga.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.12.2006

© Cappelen Damm AS